Chytře a udržitelně

Chytře a udržitelně - Problematika udržitelného chování a racionální spotřeby je aktuálním a diskutovaným tématem z ekonomického, environmentálního, ale i sociálního pohledu. S rostoucí populací a nároky na zdroje je nutné změnit spotřebitelské chování směrem k udržitelnosti. Evropská unie proto potřebuje v návaznosti na cíle udržitelného rozvoje (UN SDG) do roku 2030 dosáhnout zásadních pokroků v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelné spotřeby.

Realizátoři projektu

Právě pro Vás připravujeme

Projekt "Chytře a udržitelně" nabídne školám i domácnostem interaktivní výuková média (IVM) dostupná na inovativní platformě FutureBooks. Tato média budou obsahovat učební texty, multimédia jako jsou fotografie, videa, animace ale především svým uživatelům nabídnou interaktivní prvky, které zapojí žáky do aktivního učení. Didaktické materiály budou poskytovat ucelené informace a podporovat kreativitu žáků, čímž napomohou k hlubšímu porozumění udržitelného chování.